Kontakt

Discord:

Discord - Dodatki Margonem:
Serwer poświęcony dodatkom do Margonem.

Forum Margonem

Całym zestawem zajmuję się osobiście. Nie ufajcie osobom podającym się za współwłaścicieli zestawu.
Grafiki z gry są własnością Garmory.