Kontakt

Discord:
Barlag#7143
Preferowany sposób kontaktu.

Discord - Dodatki Margonem:
Serwer poświęcony ogólnie dodatkom do Margonem.

Poczta:
barteklagwa96@gmail.com
maddonz@barlag.pl

Forum Margonem

Całym zestawem zajmuję się osobiście. Nie ufajcie osobom podającym się za współwłaścicieli zestawu.
Grafiki z gry są własnością Garmory.