Maddonz - Dodatki Barlaga

Zestaw ponad 75 dodatków do gry Margonem. Dodatki działają na obu interfejsach - nowym (NI) i starym (SI).

Aktualności:

24.03.2023
[Berserker]
- naprawiono opcję Wyłącz w grupie
[Force Echo]
- synchronizacja respów
[Out Of Context]
- dodano dodatek
[Sticky Note]
- dodano dodatek
Starsze zmiany...